Novinky

                                                      Vážení priatelia!              Dear friends!         

                               Dovoľujem si Vás informovať              Let us inform

                            o mojich knihách v Slovenčine:             you about my books in Slovak:            

 2007     2009 

http://eshop.krivjansky.sk/book.php?id=2 

http://eshop.krivjansky.sk/book.php?id=3

 

                                         Ale najmä o novinke             But in particular a novelty                           

"FALCONRY Past and Present" v Angličtine,          "Falconry Past and Present" in English

ktorú na treťom sokoliarskom            which at Third Falconry           

               festivale 2014 v Abu Dhabi,           Festival 2014 in Abu Dhabi            

       kúpili takmer do celého sveta:          buy almost to the whole world:  

  http://krivjansky.sk/index.php/fotogaleria/fotky-2014/20141213-7-my-book-in-abu-dhabi-bought-almost-all-the-world.html   

2014

http://eshop.krivjansky.sk/book.php?id=1